Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Tip Menjadi Penulis Bestseller

by Zamri Mohamad

Publisher - PTS Publications

Category - General Academics

Tip Menjadi Penulis Bestseller memberi fokus kepada cara-cara menulis buku bukan fiksyen. Ia mendedahkan bagaimana cara menulis buku bukan fiksyen berdasarkan pengalaman hidup dan kerjaya yang akan menjadi semuah buku yang ditunggu-tunggu pembaca.

Please login to borrow the book.