Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Aspek Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana

by Editor: Che Su Mustaffa, Najib Ahmad Marzuki, Mohamad Sukeri Khalid, Sapora Sipon & Mohd Fo’ad Sakdan

Publisher - UUM Press

Category - Business & Management

Pengalaman merupakan suatu perkara yang paling berharga dan menjadi suatu pengajaran dalam sebuah kehidupan. Jarang sekali kita memiliki pengalaman yang sama. Lantaran itu, perkongsian pengalaman merupakan satu perkara yang penting kerana daripada pengalaman seseorang memungkinkan kita untuk belajar menghargai serta menghayati sesuatu yang mungkin tidak pernah kita alami. Meskipun banjir ialah perkara lumrah yang berlaku hampir setiap tahun di negara kita dan seolah-olah suatu kebiasaan bencana yang dialami saban tahun, namun pengalaman daripada dalam diri individu itu sendiri jarang dinukilkan. Mengambil beberapa tema yang penting tetapi perlu ditonjolkan sebagai kesan sesuatu bencana, buku ini tidak hanya menyentuh aspek teori dalam memerihalkan tentang sesuatu kesan bencana tetapi juga dari sudut pandang mangsa sendiri.

Please login to borrow the book.