of 16 pages

50 Short Case Studies in Business Management

by Dileep Kumar M

The Higher Education Institutions that run business management programs in Malaysia is under severe criticism from industry that the passing out management graduates do not have adequate practical exp ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

by Salmiza Saleh

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkai ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Akal Budi Adikarya: Sulalat al-Salatin

by Muhammad Haji Salleh

Sulalat al-Salatin ialah sebuah karya paling canggih, pintar dan penting dalam seluruh khazanah sastera Melayu. Bahasanya dianggap misali dan halus serta memperlihatkan genius dan pemikiran pengarangn ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam

by Ahmad Munawar Ismail, Kamarul Azmi Jasmi

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam merupakan sebuah buku yang berkisar kepada peranan akidah terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah daripada perspektif Islam diibaratkan seperti tunjan ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Antologi Cerpen: Rusuh di Hati Putih

by Editor: Zaidin Abadi

Rusuh di Hati Putih ialah sebuah antologi cerpen yang mengandungi lapan buah cerpen hasil karya empat orang karyawan Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI). Keempat-empat karyawan tersebut terdiri ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Apakah yang Anda Perlu Tahu Tentang Ubat Generik

by Mohamed Azmi Ahmad Hassali, Jayabalan Thambyappa, Asrul Akmal Shafie

Dalam era kos penjagaan kesihatan yang semakin meningkat, adalah penting pengguna mendapatkan ubat-ubatan dengan kos berpatutan demi mengurangkan perbelanjaan untuk penjagaan kesihatan. Walau bagaiman ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Aplikasi Psikologi dalam Pendidikan

by Zarina Ashikin Zakaria & Norhana Abdullah

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

ASAS SELAM SKUBA

by Sapiee Jamel

Buku ini ditulis dengan harapan dapat memberi penerangan secara terperinci mengenai sukan selam Skuba. Memiliki lesen menyelam Skuba memberi peluang kepada penyelam untuk menikmati keindahan dasar lau ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

of 16 pages