Category : Lifestyle

of 2 pages

Aplikasi Psikologi dalam Pendidikan

by Zarina Ashikin Zakaria & Norhana Abdullah

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More

Please login to borrow the book.


Best Life Ever - 8 Tools to Dominate Your Goals and Dreams

by Nora Tan

I believe everyone deserves to live their Best Life Ever. Living the Best Life Ever is about having fulfillment, doing what matters to us every day. In short, to do WHAT we want, WHEN we want and WH ...

Read More

Please login to borrow the book.


Eat That Frog

by Brian Tracy

Begitu banyak yang perlu dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. "Eat That Frog" adalah teknik terhebat bagi membunuh kemalasan dan membereskan lebih banyak kerja dalam masa yang singkat. "Sekiran ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kerjaya Sebagai Perancang Kewangan Peribadi

by Sunthara Segar

Terkini, lengkap dan relevan sebagai panduan kerjaya serta rujukan para guru, kaunselor, pelajar dan ibu bapa.

Read More

Please login to borrow the book.


Kesihatan Wanita pada Usia Emas: Kenyataan dan Harapan

by Nik Hazlina Nik Hussain

Kesihatan Wanita pada Usia Emas: Kenyataan dan Harapan menghuraikan dengan lebih mendalam isu dan cabaran berkaitan peningkatan bilangan warga emas, terutamanya dalam kalangan kaum wanita iaitu di per ...

Read More

Please login to borrow the book.


Komunikasi Untuk Pembangunan Sumber Manusia

by Hashim Fauzy Yaacob

Komunikasi merupakan aktiviti utama dalam organisasi terutama kepada pengurus kerana 70 peratus masa pengurus ialah berkomunikasi sama ada dalam membuat perancangan, penyusunan, kepimpinan atau pengaw ...

Read More

Please login to borrow the book.


Masalah Pembelajaran dan Cadangan Penyelesaian: 18 Kes Terpilih

by Norzila Zakaria

Buku ini adalah kompilasi kisah masalah pembelajaran yang dikongsikan oleh ibu bapa kepada penulis. Antaranya adalah kesukaran menulis, membaca dan mengira, mempunyai tumpuan yang singkat, merasa taku ...

Read More

Please login to borrow the book.


Mimpi Yang Sempurna

by Aiza Qriselda

Dia bukan putera raja impian. Juga bukan jenis Prince Charming idaman semua. Malah, bukan calon untuk dijadikan suami. Pendek kata, dia bukan pilihan akal. Tapi... akal kata jangan, hati tetap teruja. ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages