Category : Lifestyle

of 1 pages

Aplikasi Psikologi dalam Pendidikan

by Zarina Ashikin Zakaria & Norhana Abdullah

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kesihatan Wanita pada Usia Emas: Kenyataan dan Harapan

by Nik Hazlina Nik Hussain

Kesihatan Wanita pada Usia Emas: Kenyataan dan Harapan menghuraikan dengan lebih mendalam isu dan cabaran berkaitan peningkatan bilangan warga emas, terutamanya dalam kalangan kaum wanita iaitu di per ...

Read More

Please login to borrow the book.


Komunikasi Untuk Pembangunan Sumber Manusia

by Hashim Fauzy Yaacob

Komunikasi merupakan aktiviti utama dalam organisasi terutama kepada pengurus kerana 70 peratus masa pengurus ialah berkomunikasi sama ada dalam membuat perancangan, penyusunan, kepimpinan atau pengaw ...

Read More

Please login to borrow the book.


Masalah Pembelajaran dan Cadangan Penyelesaian: 18 Kes Terpilih

by Norzila Zakaria

Buku ini adalah kompilasi kisah masalah pembelajaran yang dikongsikan oleh ibu bapa kepada penulis. Antaranya adalah kesukaran menulis, membaca dan mengira, mempunyai tumpuan yang singkat, merasa taku ...

Read More

Please login to borrow the book.


Satu Hari Satu Hikmah: Mutiara Hikmah Berteraskan Wawasan Al-Quran dan Sunah

by Muhammad Widus Sempo

Buku ini mengandungi mutiara hikmah kehidupan yang terlintas di dalam minda penulis. Ada masanya hikmah merupakan inti pati kandungan kumpulan ayat tertentu. Kadangkala hikmah tercetus selepas menyamp ...

Read More

Please login to borrow the book.


Teknik Berkesan Mendidik Anak

by

Buku ini dapat memberikan pedoman kepada ibu bapa untuk mengasuh dan mendidik anak, khususnya dalam pembentukan tingkah laku dan jati diri mereka. Mendidik anak merupakan tanggungjawab dan amanah yang ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages