Category : Business & Management

of 1 pages

50 Short Case Studies in Business Management

by Dileep Kumar M

The Higher Education Institutions that run business management programs in Malaysia is under severe criticism from industry that the passing out management graduates do not have adequate practical exp ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspek Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana

by Editor: Che Su Mustaffa, Najib Ahmad Marzuki, Mohamad Sukeri Khalid, Sapora Sipon & Mohd Fo’ad Sakdan

Pengalaman merupakan suatu perkara yang paling berharga dan menjadi suatu pengajaran dalam sebuah kehidupan. Jarang sekali kita memiliki pengalaman yang sama. Lantaran itu, perkongsian pengalaman meru ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENGURUSAN HARTA TANAH: PENDEKATAN PENGURUSAN PELANGGAN

by Yasmin Mohd Adnan

Penulis mendapati bahawa tidak banyak buku rujukan berkaitan pengurusan harta tanah disediakan dalam Bahasa Melayu. Tujuan buku ini adalah untuk dijadikan rujukan sesiapa yang ingin lebih tahu berkena ...

Read More

Please login to borrow the book.


Universiti Cemerlang Menjana Kesejahteraan Sejagat

by WAHID OMAR

Dalam Buku Perutusan 2018, penulis memilih judul Universiti Cemerlang Menjana Kesejahteraan Sejagat. Judul ini amat signifikan disebabkan ia terus dihubungkait dengan falsafah UTM. Dengan jelas, falsa ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages