Category : Islam

of 2 pages

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam

by Ahmad Munawar Ismail, Kamarul Azmi Jasmi

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam merupakan sebuah buku yang berkisar kepada peranan akidah terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah daripada perspektif Islam diibaratkan seperti tunjan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Islamic Entrepreneurship

by Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Jamal Abdul Nassir & Asmaddy Haris

This book is published for readers to gain exposure and knowledge related to the Islamic Entrepreneurship. It is hoped that it will become an important reference in Islamic Entrepreneurship. Hopefully ...

Read More

Please login to borrow the book.


Islamic Finance Fundamentals With Applications in Malaysia

by Shahriza Osman, Zahiruddin Ghazali & Syed Mohd Na’im Syed Salim

Islam postulates a unique link of contracts among the creator, man and society on the basis of Syariah law that directly affects the workings of the various social, political, economic, and financial ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kemurungan: Terapi dari Sudut Psikiatri dan Spiritual

by Mohd Afiffuddin Mohamad & Mohammad Farris Iman Leong Abdullah

KEMURUNGAN Terapi dari Sudut Psikiatri dan Spiritual “Ilmu pengubatan Islam adalah salah satu cabang daripada ilmu Islam. Bahkan, al-Quran selaku sumber perundangan Islam juga mengandungi Syifa, ...

Read More

Please login to borrow the book.


Keusahawanan Islam:Perspektif dan Alternatif

by Shuhairimi Abdullah & Ku Halim Ku Ariffin

Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia b ...

Read More

Please login to borrow the book.


Membentuk Peribadi Usahawan Berjaya

by Shuhairimi Abdullah & Ku Halim Ku Ariffin

Usahawan berjaya tergolong sebagai individu yang cemerlang dalam aktiviti keusahawanan dan mempraktiskan tuntutan keagamaan secara sempurna atas kapasitinya sebagai seorang Muslim, Mukmin dan Muhsin. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pendidikan Saintis Muslim Era Kegemilangan Tamadun Islam

by Nurazmallail Marni

Era kegemilangan tamadun Islam menyaksikan masyarakat Islam mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang termasuk sains. Kejayaan dan pencapaian para saintis Muslim dalam era tersebut adalah ditunjangi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Praktis Hibah di Malaysia

by Alias Azhar

Buku ini membahaskan instrumen hibah aspek konsep dan realiti amalannya di Malaysia. Secara asasnya, hibah bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad yang mengandungi pemberian hak milik ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages