Category : Science

of 2 pages

ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

by Salmiza Saleh

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkai ...

Read More

Please login to borrow the book.


Awet Muda: 7 Rahsia Kesihatan Holistik

by Zainah Mokhtar

“AWET MUDA: 7 Rahsia Kesihatan Holistik” merupakan karya yang diterbitkan untuk memberi kesedaran tentang penjagaan kesihatan berasaskan kesihatan holistik menerusi pemantapan minda separa sedar d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Gen dan Ubat-Ubatan serta Penyelidikan Madu

by Gan Siew Hua

"Bidang farmasi klinikal di Malaysia mula berkembang pada akhir tahun 1980-an yang bermula di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian. Kelantan. Hasilan pendidikan dan perkhidmatan farmasi k ...

Read More

Please login to borrow the book.


KERA EKOR PANJANG

by Kamarul Ariffin Hambali, Wan Norazila Wan Kassim

Kita sering mendengar cerita mahupun berita di media sosial berkenaan dengan kera ekor panjang dan beruk yang mana kehadiran spesies berkenaan kurang disenangi oleh manusia serta dianggap sebagai haiw ...

Read More

Please login to borrow the book.


Komposit Polimer: Pemprosesan dan Aplikasi

by Editor: Mariatti Jaafar

Buku ini menekankan teori kaedah pemprosesan dan aplikasi bagi bahan komposit polimer. Bahan komposit merupakan salah satu bahan kejuruteraan yang penting dan juga dikenali sebagai bahan termaju. Baha ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pemetaan Otak dan Roh serta Beberapa Rahsianya

by Zamzuri Idris

"Otak manusia berada di tempat yang paling atas dan ditutupi dengan lapisan-lapisan kulit, tulang, dura, araknoid dan pia. Terdapat lubang tertentu pada tulang untuk membenarkan sambungan antara otak ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penjagaan Pesakit Demensia

by Asrenee Ab Razak & Rozanizam Zakaria

Demensia mungkin istilah yang asing bagi sesetengah orang. Sebenarnya ia merujuk pada nyanyuk. Namun bagi pesakit dan penjaga, istilah itu memberi makna yang cukup mendalam. Diagnosis demensia bukan s ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penyakit Saraf Umum

by Jafri Malin Abdullah

Buku ini merupakan bahan bacaan umum yang disasarkan kepada pembaca dalam kalangan dewasa dan juga mengandungi pelbagai topik yang mampu memberikan pengetahuan dan pendedahan tentang penyakit-penyakit ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages