Category : Parenting

of 1 pages

Kaunseling & Psikoterapi - Teori, Teknik dan Amalan

by Mohammed Sharif Mustaffa, Roslee Ahmad & Jamaludin Ramli

Profesion kaunseling kini mula diterima masyarakat Malaysia dengan sedikit adaptasi daripada teori-teori barat. Keperluan profesion kaunseling ini boleh dikesan merentasi pelbagai bidang seperti peker ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kompilasi Kisah Masalah Pembelajaran

by Norzila Zakaria

Buku ini adalah kompilasi kisah yang pernah dimuatkan di blog penulis iaitu norzilazakaria.blogspot.com. Ia menghimpunkan pendapat penulis tentang sistem pendidikan di Malaysia terutamanya berkaitan p ...

Read More

Please login to borrow the book.


Komplikasi Komunikasi dengan Anak-Anak: Tip Komunikasi Seharian (Siri 1)

by Norzila Zakaria & Mohd Noor Mamat

"Buku ini merupakan siri pertama kompilasi daripada halaman Facebook dan blog norzilazakaria.blogspot.com. Selepas ini, siri ke-2 dan seterusnya akan menyusul selari dengan perkembangan kehidupan tiga ...

Read More

Please login to borrow the book.


Rahsia Dan Keunikan Personaliti Kanak-Kanak Autistik Di Malaysia

by Norfishah Mat Rabi

Buku ini dihasilkan daripada pengalaman penulis mengajar kanak-kanak autistik selama beberapa tahun diikuti dengan kajian lapangan terhadap kanak-kanak autistik pelbagai tahap yang berusia 7 hingga 12 ...

Read More

Please login to borrow the book.


Siri Permata Insan – Keluarga Rabbani Amalan Didikan Ibu Bapa Islam Vol.1

by Zulkiplie Abd Ghani

This book reveals the values ​​that should be incorporated in a family according to Islamic teachings. In other words, this book will briefly describe the educational practices of parents of Isla ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages