Category : Religion

of 1 pages

MENGINOVASI MASJID MENSEJAHTERA UMMAH

by MOHD ISMAIL MUSTARI, BUSHROH BASIRON, AZHAR MUHAMMAD

Menginovasi Masjid: Mensejahtera Ummah ialah sebuah buku yang menghimpunkan kertas kerja berkaitan dengan membangun masjid inovatif dari pelbagai aspek. Sebagaimana kita sedia maklum di Malaysia kini ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pembangunan MODAL INSAN Menurut Persepektif AL-QURAN

by Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani Mohamed, Yahaya Jusoh

Pembangunan modal insan menurut al–Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai ‘watak’ terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya bersifat bersepadu dan menyeluruh meliputi pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages