Category : Family & Health

of 1 pages

Memahami Barah Otak

by Jafri Malin Abdullah

Memahami Barah Otak adalah sebuah buku himpunan tulisan daripada para doktor dan pembantu perubatan yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan berkaitan penyakit barah otak. Para doktor yang berpeng ...

Read More

Please login to borrow the book.


Mengurus Keperluan Pesakit Strok di Rumah

by

Bagaimanakah strok berlaku? Siapakah perawat keluarga? Apakah jenis bantuan yang dapat dihulurkan kepada pesakit? Jawapan kepada semua persoalan tersebut dan beberapa persoalan lain dirungkaikan d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pembangunan Budaya Keselamatan di Tempat Kerja

by

Industri pembinaan sering dikritik kerana kurang mengambil berat dalam aspek keselamatan dan kesihatan. Sektor pembinaan adalah dikenali antara industri yang mencatatkan kadar kemalangan yang tinggi b ...

Read More

Please login to borrow the book.


Psikologi Abnormal

by Azizi Yahaya & Jamaludin Ramli

Buku pasikologi abnormal membincangkan beberapa masalah mengenai kecelaruan tingkah laku yang lazimnya mengganggu perjalanan harian seseorang. Secara tidak langsung buku ini dapat membantu pembaca men ...

Read More

Please login to borrow the book.


Siri Permata Insan – Keluarga Rabbani Amalan Didikan Ibu Bapa Islam Vol.1

by Zulkiplie Abd Ghani

This book reveals the values ​​that should be incorporated in a family according to Islamic teachings. In other words, this book will briefly describe the educational practices of parents of Isla ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages