Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Psikologi Abnormal

by Azizi Yahaya & Jamaludin Ramli

Publisher - Penerbit UM Press

Category - Family & Health

Buku pasikologi abnormal membincangkan beberapa masalah mengenai kecelaruan tingkah laku yang lazimnya mengganggu perjalanan harian seseorang. Secara tidak langsung buku ini dapat membantu pembaca mengenal penyakit yang berpunca daripada kecelaruan tingkah laku dan juga proses rawatan penyakit tersebut. Buku ini juga dapat menghindarkan tanggapan masyarakat mengenai penyakit yang kononnya adalah perbuatan orang atau dirasuk oleh hantu. Antara penyakit kecelaruan tingkah laku yang biasa dihidapi oleh manusia ialah kecelaruan personaliti dan skizofrenia. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab buku ini menghuraikan satu persatu langkah yang sesuai untuk membantu pesakit kecelaruan tingkah laku.

Please login to borrow the book.