Category : General Novel

of 1 pages

Dayung Kumang: Aku Datang Menuntut Hutang

by Clayton Robert

Projek Tahun Akhir telah membawa Danny, mahasiswa sebuah Universiti awam ke sebuah kampung di pedalaman Sarawak. Sesampainya di kampung tersebut, dia telah bertemu dengan seorang gadis cantik. Paras r ...

Read More

Please login to borrow the book.


Disentuh Hidayat

by Tarikuddin Haji Hassan

Sesuatu silap faham yang terjadi boleh mengakibatkan salah satu daripada dua natijahnya. Seandainya silap faham itu terjadi kepada insan yang mempunyai hati yang mulia, kuat pegangan agamanya, hasilny ...

Read More

Please login to borrow the book.


Empangan Tugal

by Osman Ayub

Tiada siapa dapat membayangkan Empangan Tugal balak menenggelamkan Kampung Jeram, Kampung Ketitir, Kampung Enggang, Kampung Merbau dan Kampung Parit Pandak. Dengan tenggelamnya semua khazanah dalam ka ...

Read More

Please login to borrow the book.


Siri Permata Insan: Siri Permata Insan: Mengenali Makanan Dalam al-Quran

by Mohamed Akhiruddin Ibrahim & Azlina Mohamed Nor

Mengangkat al-Quran sebagai mukjizat agung, sumber ilmu pengetahuan yang menjadi panduan dan rujukan utama manusia dalam kehidupan. Buku ini mendedahkan pelbagai fakta sains mengenai makanan yang dis ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages