Category : Law

of 1 pages

Pengguna Bijak Undang-Undang

by Roos Niza Mohd Shariff

Buku ini mengupas hak pengguna dari pelbagai aspek perundangan. Bermula dengan latar belakang sejarah undang-undang kepenggunaan, buku ini mengupas isu-isu kepenggunaan dari sudut perundangan dan menc ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages