Category : General Academics

of 1 pages

Guru Sebagai Mentor

by Salhah Abdullah, Ainon Mohd

Buku ini dapat memmimbing guru menjadi mentor kepada pelajar, guru permulaan, guru pelatih dan rakan guru. Antara perkara menarik yang dibincangkan adalah aplikasi teori psikologi dalam pementoran, ke ...

Read More

Please login to borrow the book.


Guru Sebagai Pendorong dalam Darjah

by Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Bacaan wajib bagi guru-guru yang mengajar murid-murid yang malas belajar.

Read More

Please login to borrow the book.


Penyakit Saraf Umum

by Jafri Malin Abdullah

Buku ini merupakan bahan bacaan umum yang disasarkan kepada pembaca dalam kalangan dewasa dan juga mengandungi pelbagai topik yang mampu memberikan pengetahuan dan pendedahan tentang penyakit-penyakit ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penyakit – Masalah Keseimbangan Badan dan Rawatannya

by Zuraida Zainun

Buku berkenaan penyakit vertibular periferi dan panduan keseimbangan badan dalam versi Melayu ini julung kalinya diterbitkan di Malaysia. Modul latihan keseimbangan badan ini merupakan modul yang diad ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sang Budiman

by Abdullah Hassan

Merupakan sebuah Festschrift bagi menghormati khidmat Profesor Emeritus Abdullah Hassan di Fakulti Bahasa, Universiti Pendidkan Sultan Idris sedasawarsa, 2001- 2011

Read More

Please login to borrow the book.


Siri Permata Insan: Siri Permata Insan: The Universe in the Holy Quran

by Mohamed Akhiruddin Ibrahim & Azlina Mohamed Nor

Animals were created by Allah with different characteristics and purposes. Obviously, what differentiates us from animals is the fact that we were gifted with aql. However, it cannot be denied that a ...

Read More

Please login to borrow the book.


Tip Menjadi Penulis Bestseller

by Zamri Mohamad

Tip Menjadi Penulis Bestseller memberi fokus kepada cara-cara menulis buku bukan fiksyen. Ia mendedahkan bagaimana cara menulis buku bukan fiksyen berdasarkan pengalaman hidup dan kerjaya yang akan me ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages