Category : General Academics

of 8 pages

Ideal Green Homes: Understanding The Needs of Malaysian House Buyers

by Mohd Wira Mohd Shafiei, Radzi Ismail, Ilias Said, Omar Osman

Public interest and concern about climate change has been mounting steadily in recent years. Fully aware that the issue significantly contributes to greenhouse gas emissions, the housing industry has ...

Read More

Please login to borrow the book.


ILMU FALAK

by Masiri Kaamin, Sarebah Warman

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


Imej Matematik, Kualiti Guru dan Lesson Study

by Lim Chap Sam

Matematik adalah ilmu yang penting dan berguna dalam kehidupan seharian termasuk dalam kebanyakan kerjaya, penyelidikan, sains dan pelbagai bidang lain. Namun kebelakangan ini, prestasi pelajar di Mal ...

Read More

Please login to borrow the book.


Inilah Karangan Saya: Narasi Penciptaan Cerpen

by Mawar Safei

“Saya mahu menulis. Saya mahu menghasilkan karya. Saya mahu cerpen saya disiarkan di akhbar, majalah dan dibukukan.” Itu antara hasrat dan binaan impian kebanyakan mereka yang mahu cuba-cuba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Isu Bahasa, Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa Dalam Sistem Pendidikan Malaysia

by Tan Yao Sua

"Isu bahasa, etnik dan pembinaan negara bangsa amat sinonim dalam sistem pendidikan negara ini. Buku ini mengupas isu-isu tersebut dengan meninjau beberapa aspek seperti:  kedudukan pendidikan ba ...

Read More

Please login to borrow the book.


KAEDAH ANALISIS & INTERPRETASI DATA

by

Statistik merupakan satu bidang yang sangat luas untuk mengetengahkan kepada para pembaca. Namun demikian, dalam proses penyelidikan kuantitatif memproses dan menganalisis data merupakan perkara asas ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kaedah dan strategi pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas

by Mohd Zuri Ghani, Aznan Che Ahmad

Insan istimewa yang lahir ke dunia ini ibarat sehelai kain putih. Walaupun kanak-kanak ini dilahirkan sebagai insan istimewa, namun mereka juga mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang sama seper ...

Read More

Please login to borrow the book.


KAEDAH PENYELIDIKAN & ANALISIS DATA SPSS

by Fauzi Bin Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor

Pelajar ijazah pertama di institusi pengajian tinggi awam dan swasta kebanyakannya perlu mengambil kursus Kaedah Penyelidikan ataupun perlu menyiapkan projek penyelidikan masing-masing bagi memenuhi s ...

Read More

Please login to borrow the book.