Category : General Academics

of 8 pages

KAWALAN BANGUNAN: PELAKSANAAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN MELALUI PUSAT SEHENTI

by Azlan Shah Ali, Rohayati Zakaria

Buku ini bertujuan berkongsi maklumat berkenaan keberkesanan Pusat Sehenti dari segi memendekkan tempoh masa kelulusan pelan bangunan dengan memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kebe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kerjaya dalam Bidang Neurosains: Apa yang Patut Diketahui Mengenai Sains Otak di Malaysia

by Editor: Jafri Malin Abdullah

Buku Kerjaya dalam Bidang Neurosains: Apa yang Patut Diketahui Mengenai Sains Otak di Malaysia dapat memberi pengetahuan dan manfaat kepada semua pembaca dari pelbagai peringkat umur. Buku ini mengand ...

Read More

Please login to borrow the book.


Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal

by Azuddin Bahari, Hanum Hassan, Faridah Wahab, Norazam Abd Rashid & Rusnani Omar

Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Komedi Dalam Trilogi Drama Zakaria Ariffin (cet. 3)

by Rosna Mohd. Khalid

Buku ini memperkenalkan kepada pembaca teori komedi yang dikaji dari sumber aslinya dan ditambah dengan pelbagai sumber skunder. Wadah yang terdapat dalam buku ini adalah sebagai pemula yang serius un ...

Read More

Please login to borrow the book.


Mahathir on Science and Technology (First Edition)

by Compiled by Universiti Sains Malaysia

-

Read More

Please login to borrow the book.


Mahathir on Science and Technology: A Commemorative Volume in Conjunction with the Conferment of the Honorary Degree of Doctor of Science (Second Edition)

by Compiled by Universiti Sains Malaysia

The compilation of this volume is undertaken to place the legacy of a statesman and Malaysia’s Father of Modern Development, Tun Dr Mahathir Mohamad, and his passion for science and technology. For ...

Read More

Please login to borrow the book.


Memahami Penyakit Kanser dan Usaha Mengatasinya

by Hasnan Jaafar

" Penyakit kanser merupakan satu penyakit yang ditakuti oleh kebanyakan orang. Dengan mengetahui bagaimana dan mengapa kanser terjadi serta sifat biologinya akan membantu kita untuk mengatasinya seca ...

Read More

Please login to borrow the book.


MENGURUS HARTA MENURUT FIQH MUAMALAT

by Muhammad Nasri Md. Hussain, Nasri Naiimi & Mohd Sollehudin Shuib

Buku ini khusus untuk para pelajar dan pendidik bidang syariah, muamalat, perniagaan, kewangan dan perbankan Islam. Selain itu, buku ini juga sesuai menjadi bahan rujukan kepada pengurus, staf organis ...

Read More

Please login to borrow the book.