Category : Children

of 1 pages

Autisme

by Chandramogan Ramaian & Mohd Zuri Ghani

Buku ini diilham dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman kedua-dua penulis dalam bidang ini. Buku ini menghuraikan pengertian autisme dan kaedah pengawalannya melalui pelbagai cara atau pende ...

Read More

Please login to borrow the book.


Panduan Pertolongan Cemas kepada Bayi dan Kanak-kanak

by Mohd Azmani Sahar, Norsham Juliana Nordin & Nur Iqmaliza Akmal Mohd Kamal

Buku ini merupakan panduan asas yang perlu dimiliki oleh setiap ibu bapa dan penjaga bagi mengurangkan kesan buruk kemalangan dan kecelakaan kepada bayi dan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Aspek k ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages