Category : Language & Dictionary

of 1 pages

Kajian Bahasa dan Terjemahan

by Zubaidah Ibrahim, Abdul Rahim Mat Yassin & Supramani a/l Shoniah

Buku ini memaparkan isu‐isu dalam terjemahan yang timbul bukan sahaja secara langsung daripada proses dan dapatan hasil penyelidikan, tetapi juga daripada pengalaman pengajaran. Jelas ditunjukkan da ...

Read More

Please login to borrow the book.


Koleksi Idiom Bahasa Cina-Bahasa Melayu

by Penyusun: Goh Sang Seong

Tamadun China merupakan salah satu tamadun awal dan tertua di dunia yang sememangnya kaya dengan kegemilangan kesusasteraannya. Dalam bidang bahasa, China juga mempunyai peribahasanya tersendiri seper ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pedagogical Grammar for ESL Made Easy

by Tan Kok Eng

This book is a good companion for teachers and learners of the English grammar. It gives the opportunity for teachers to journey with their students in the teaching and learning of grammar, especially ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages