Category : Language & Dictionary

of 1 pages

Kajian Bahasa dan Terjemahan

by Zubaidah Ibrahim, Abdul Rahim Mat Yassin & Supramani a/l Shoniah

Buku ini memaparkan isu‐isu dalam terjemahan yang timbul bukan sahaja secara langsung daripada proses dan dapatan hasil penyelidikan, tetapi juga daripada pengalaman pengajaran. Jelas ditunjukkan da ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages