Category : Politics

of 1 pages

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan

by Nurkhamimi Zainuddin, Noorhayati Hashim & Normazla Ahmad Mahir

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages