Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Imej Matematik, Kualiti Guru dan Lesson Study

by Lim Chap Sam

Publisher - Penerbit USM

Category - General Academics

Matematik adalah ilmu yang penting dan berguna dalam kehidupan seharian termasuk dalam kebanyakan kerjaya, penyelidikan, sains dan pelbagai bidang lain. Namun kebelakangan ini, prestasi pelajar di Malaysia dalam kajian antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang kurang memuaskan telah menarik perhatian orang ramai. Kajian Syarikat McKinsey (2007) ke atas 10 sistem sekolah yang berprestasi tinggi di dunia (misalnya Finland, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong dan Ontario, Kanada) merumuskan bahawa hasil pembelajaran hanya dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualiti pengajaran. Akan tetapi bagaimanakah cara untuk memastikan kualiti guru dan pengajaran sentiasa terpelihara? Salah satu caranya adalah melalui program perkembangan profesional seperti Lesson Study. Lesson Study ialah suatu model perkembangan profesional yang bermula di Jepun, dan telah didapati merupakan satu faktor kejayaan guru Jepun melahirkan pelajar matematik yang cemerlang dalam kajian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Oleh yang demikian, tiga tema utama dalam perbincangan ini ialah imej matematik, kualiti guru dan Lesson Study.

Please login to borrow the book.