Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Bahasa Cina-Bahasa Melayu: Kebolehterjemahan Budaya

by Goh Sang Seong

Publisher - PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Category - General Academics

Bahasa yang berbeza menggambarkan weltanschauung yang berbeza. Sehubungan itu, batasan dalam penterjemahan terutamanya dalam penterjemahan budaya mencetuskan isu kebolehterjemahan. Bahasa Cina–Bahasa Melayu: Kebolehterjemahan Budaya mengupas isu kebolehterjemahan ini menerusi perbandingan dua bahasa daripada perspektif penterjemahan aspek budaya dengan menerapkan beberapa teori secara komposit dan eklektik. Dalam usaha ini, pengarang menekankan bahawa proses penterjemahan bukanlah hanya tindakan pemilihan amalan bersifat linear berulang-alik bahkan merupakan aktiviti mental bersifat global dan sekali gus mencakupi dimensi tenggelam timbul. Ternyata analisis terperinci dalam penterjemahan aspek budaya bagi pasangan bahasa Cina-bahasa Melayu ini merupakan penulisan akademik yang sememangnya bermanfaat untuk khalayak umum yang berminat dalam bidang penterjemahan mahupun khalayak khusus dalam bidang penterjemahan di Malaysia.

Please login to borrow the book.