Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kaunseling & Psikoterapi - Teori, Teknik dan Amalan

by Mohammed Sharif Mustaffa, Roslee Ahmad & Jamaludin Ramli

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Parenting

Profesion kaunseling kini mula diterima masyarakat Malaysia dengan sedikit adaptasi daripada teori-teori barat. Keperluan profesion kaunseling ini boleh dikesan merentasi pelbagai bidang seperti pekerjaan, keluarga dan perkahwinan, pemulihan dadah, persekolahan dan kerjaya, hospital, pemakanan, dan sebagainya. Buku ini cuba membincangkan teori-teori kaunseling asas seperti Teori Psikoanalisis, Teori Pemusatan Klien, Teori Gestalt, Teori Tingkah Laku Kognitif dan Teori Tingkah Laku. Pengisian buku ini menekankan proses, kemahiran-kemahiran asas, kaedah aplikasi dan sumbangan teori dalam pembangunan masyarakat. Keistimewaan buku ini ialah menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai dijadikan rujukan utama bagi kaunselor, guru, pelajar maktab dan universiti serta individu yang berminat mendalami bidang bimbingan dan kaunseling.

Please login to borrow the book.