Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Universiti Cemerlang Menjana Kesejahteraan Sejagat

by WAHID OMAR

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Business & Management

Dalam Buku Perutusan 2018, penulis memilih judul Universiti Cemerlang Menjana Kesejahteraan Sejagat. Judul ini amat signifikan disebabkan ia terus dihubungkait dengan falsafah UTM. Dengan jelas, falsafah ini mengungkapkan suatu usaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan sains, teknologi dan kejuruteraan melalui pendidikan tinggi demi membina kehidupan yang sejahtera dan makmur bagi masyarakat sejagat. Hakikatnya pendidikan tinggi merupakan tunjang utama dalam agenda pembangunan negara. Hal ini menepati hasrat untuk membina masyarakat berpengetahuan dan berkemahiran dengan kesempurnaan nilai-nilai keinsanan. Jelasnya, dalam mana-mana peradaban, bidang pendidikan sentiasa diutamakan. Pendidikan bukan suatu komoditi untuk diperniagakan, bukan untuk mengejar ranking global, dan bukan untuk mendapat laba duniawi. Pendidikan mesti disertakan dengan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan dan keinsanan bagi menunjangi pembangunan kemanusiaan yang holistik. Sesungguhnya bidang pendidikan menyumbang kepada peradaban manusia yang inklusif. Dalam konteks inilah, setiap warga UTM wajar memahami dan menghayati falsafah, visi, dan misi universiti agar kita fokus kepada tanggungjawab utama dalam pendidikan tinggi bagi mensejahtera rakyat dan memakmurkan negara sekaligus meletakkan Malaysia dalam kalangan negara-negara maju, selaras dengan aspirasi Transformasi Nasional 2050.

Please login to borrow the book.