Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
PENGURUSAN HARTA TANAH: PENDEKATAN PENGURUSAN PELANGGAN

by Yasmin Mohd Adnan

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Business & Management

Penulis mendapati bahawa tidak banyak buku rujukan berkaitan pengurusan harta tanah disediakan dalam Bahasa Melayu. Tujuan buku ini adalah untuk dijadikan rujukan sesiapa yang ingin lebih tahu berkenaan pengurusan harta tanah secara menyeluruh. Perspektif yang diterangkan dalam buku ini adalah dari sudut memenuhi kehendak pelanggan dalam pengurusan harta tanah. Seorang pengurus harta tanah harus memahami kehendak pelanggan semasa menjalankan peranan sebagai pengurus harta tanah. Dia harus peka tentang kehendak pemilik harta tanah yang melantiknya sebagai ejen untuk menjalankan tugas di bawah skop kerja yang dipersetujui serta akan cuba memuaskan kehendak pemilik dari segi pulangan kepada pelaburan ke atas harta tanah yang telah dibuat. Dengan ini adalah diharap kefahaman pengurusan harta tanah dalam konteks yang lebih besar iaitu memahami serta memuaskan kehendak pelanggan yang diterangkan dalam buku ini akan membantu pengurus harta dalam menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan.

Please login to borrow the book.