of 16 pages

Asas Terjemahan dan Interpretasi

by Haslins Haroon & Hasuria Che UMar

Buku yang dihasilkan untuk bacaan dan rujukan pelajar penterjemahan dan interpretasi di universiti serta masyarakat umum yang berminat dalam bidang ini membincangkan perkara-perkara asas dalam bidang ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Aspek Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana

by Editor: Che Su Mustaffa, Najib Ahmad Marzuki, Mohamad Sukeri Khalid, Sapora Sipon & Mohd Fo’ad Sakdan

Pengalaman merupakan suatu perkara yang paling berharga dan menjadi suatu pengajaran dalam sebuah kehidupan. Jarang sekali kita memiliki pengalaman yang sama. Lantaran itu, perkongsian pengalaman meru ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Autisme

by Chandramogan Ramaian & Mohd Zuri Ghani

Buku ini diilham dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman kedua-dua penulis dalam bidang ini. Buku ini menghuraikan pengertian autisme dan kaedah pengawalannya melalui pelbagai cara atau pende ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Awet Muda: 7 Rahsia Kesihatan Holistik

by Zainah Mokhtar

“AWET MUDA: 7 Rahsia Kesihatan Holistik” merupakan karya yang diterbitkan untuk memberi kesedaran tentang penjagaan kesihatan berasaskan kesihatan holistik menerusi pemantapan minda separa sedar d ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Bahan Komposit Polimer: Gentian Kenaf sebagai Pemangkin Kelestarian Teknologi Komposit Mesra Alam

by Hazizan Md Akil

"Komposit polimer diperkuat gentian (FRPC) mempunyai kelebihan berbanding bahan logam di persekitaran yang mengkakis disebabkan sifat rintangan kakisan yang tinggi terhadap ejen-ejen kakisan sepe ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Bahan Semikonduktor III-Nitrida: Aplikasi bagi Peranti Optoelektronik dan Elektronik

by Zainuriah Hassan

"Peningkatan aktiviti penyelidikan dalam bidang bahan semikonduktor yang berjurang jalur lebar kebelakangan ini adalah disebabkan oleh keperluan untuk peranti elektronik yang mampu beroperasi pada kua ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Bahasa Cina-Bahasa Melayu: Kebolehterjemahan Budaya

by Goh Sang Seong

Bahasa yang berbeza menggambarkan weltanschauung yang berbeza. Sehubungan itu, batasan dalam penterjemahan terutamanya dalam penterjemahan budaya mencetuskan isu kebolehterjemahan. Bahasa Cina–Bahas ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Biomas dan Biokomposit: Potensi dan Masa Depan Teknologi Hijau di Malaysia

by Abdul Khalil Shawkataly

"Di Malaysia, industri pembuatan ialah penyumbang utama ekonomi negara kerana pendapatan Keluaran Negara Kasar Domestik (GDP) meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh eksport yang tinggi ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

of 16 pages