Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
PENGURUSAN KONTRAKTOR DI PERINGKAT PRAPEMBINAAN

by Norazilan Mazahar

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Kontraktor ialah individu atau pihak yang menjalankan atau menyiapkan atau mengakujanji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan. Buku ini sesuai untuk dijadikan rujukan asas kepada semua pembaca untuk mengetahui berkenaan dengan profesion kontraktor. Buku ini juga sesuai dan berguna untuk rujukan kepada graduan dalam bidang Bangunan, Ukur Bahan, Arkitek atau Kejuruteraan yang berhasrat bergelar sebagai kontraktor selepas menamatkan pengajian.

Please login to borrow the book.