Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
REKA CIPTA DAN KOMPETENSI INDIVIDU DALAM PENDIDIKAN VOKASIONAL

by Mimi Mohaffyza Mohamad, Syamhanim Ismail, Muhamad Hafizudin Kassim

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini merupakan pengenalan kepada reka cipta, inovasi dan juga kompetensi dalam pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan pelajar yang berkompetensi dari segi kemahiran dan pengetahuan. Buku ini juga akan menjelaskan tentang tahap pengetahuan, kecenderungan pelajar dalam proses mereka cipta dan juga hubungan antara tahap pengetahuan dalam proses mereka cipta dengan kecenderungan pelajar dalam proses mereka cipta.

Please login to borrow the book.