Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Siri Permata Insan - Kecerdasan dan Kaedah Peningkatannya Vol. 7

by Salhah Abdullah & Amin Al Haadi Shafie

Publisher - PENERBIT USIM

Category - General Academics

Buku ini memperkenalkan konsep kecerdasan dan jenis-jenis kecerdasan serta panduan untuk meningkatkannya. Turut dibincangkan perkara berkaitan IQ dan panduan meningkatkan kecerdasan serta disusuli dengan cadangan gaya mudah meningkatkan kecerdasan akal anak-anak. Aktiviti mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam rekreasi juga dikongsi dalam buku ini agar membantu pembaca mengenal pasti kesesuaian aktiviti untuk diri sendiri. Kekuatan buku ini adalah daripada perspektif panduan mengaplikasikan kaedah peningkatan kecerdasan dalam kehidupan seharian yang memberikan keutamaan kepada penerapan nilai keinsanan.

Please login to borrow the book.