Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Potensi Tenaga Biojisim Pepejal Sebagai Sumber Tenaga Lestari untuk Mengurangkan Kesan Krisis Tenaga Dunia dan Pencemaran Alam

by Zainal Alimuddin Zainal Alauddin

Publisher - Penerbit USM

Category - General Academics

Penggunaan sumber tenaga fosil yang mengorak pembangunan dunia sejak abad ke-19 telah menghasilkan kesan yang buruk kepada persekitaran kita. Kesan daripada penggunaan sumber tenaga fosil dirasai oleh seluruh penduduk dunia. Pencemaran alam, pemanasan global, banjir, musim sejuk yang ekstrem, letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi yang melanda kita adalah akibat tindakan kita atas nama pembangunan dan pemodenan. Tetapi, kita masih memerlukan sumber tenaga fosil untuk mengekalkan kehidupan yang kita nikmati. Tetapi sumber tenaga fosil juga mengalami kesusutan berdasarkan penggunaan pesat pada masa kini. Pembaziran tenaga pula amat ketara walaupun ada kesedaran umum. Kita terpanggil untuk mengatasi masalah ini dengan mencari penyelesaian berbentuk penggunaan tenaga alternatif atau tenaga boleh diperbaharui di samping penjimatan tenaga melalui audit tenaga.

Please login to borrow the book.