Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Penggunaan & Pemilikan HARTA Menurut Persepektif Islam

by Bushrah Basiron, Selmah Ahmad

Publisher - UTM

Category - General Academics

Harta merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Harta juga boleh membawa manusia ke arah mencapai keredhaan Maha Pencipta dan jika tersilap percaturan boleh meletakkan manusia ke dalam kemurkaan-Nya. Lumrahnya, hidup yang dilimpahi dengan kemewahan dan dikelilingi harta yang banyak adalah menjadi idaman dan kebanggaan oleh kebanyakan manusia. Dalam hal ini, masih ramai yang belum memahami bahawa manusia hanyalah pemegang amanah bagi setiap harta yang dimiliki, sementara Allah SWT merupakan pemilik harta yang sebenar menurut perspektif Islam. Oleh itu, setiap harta yang dimiliki mestilah digunakan dan diuruskan dengan cara yang betul seperti yang telah disyariatkan. Penggunaan harta pada setiap perkara dan urusan yang diharamkan tidak memberi manfaat dan memberikan impak negatif sama ada kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Negara. Malahan merupakan satu perlanggaran syariat dan pengabaian amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Please login to borrow the book.