Category : Available Titles

of 13 pages

Autisme

by Chandramogan Ramaian & Mohd Zuri Ghani

Buku ini diilham dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman kedua-dua penulis dalam bidang ini. Buku ini menghuraikan pengertian autisme dan kaedah pengawalannya melalui pelbagai cara atau pende ...

Read More


Awet Muda: 7 Rahsia Kesihatan Holistik

by Zainah Mokhtar

“AWET MUDA: 7 Rahsia Kesihatan Holistik” merupakan karya yang diterbitkan untuk memberi kesedaran tentang penjagaan kesihatan berasaskan kesihatan holistik menerusi pemantapan minda separa sedar d ...

Read More


Bahan Komposit Polimer: Gentian Kenaf sebagai Pemangkin Kelestarian Teknologi Komposit Mesra Alam

by Hazizan Md Akil

"Komposit polimer diperkuat gentian (FRPC) mempunyai kelebihan berbanding bahan logam di persekitaran yang mengkakis disebabkan sifat rintangan kakisan yang tinggi terhadap ejen-ejen kakisan sepe ...

Read More


Bahan Semikonduktor III-Nitrida: Aplikasi bagi Peranti Optoelektronik dan Elektronik

by Zainuriah Hassan

"Peningkatan aktiviti penyelidikan dalam bidang bahan semikonduktor yang berjurang jalur lebar kebelakangan ini adalah disebabkan oleh keperluan untuk peranti elektronik yang mampu beroperasi pada kua ...

Read More


Bahasa Cina-Bahasa Melayu: Kebolehterjemahan Budaya

by Goh Sang Seong

Bahasa yang berbeza menggambarkan weltanschauung yang berbeza. Sehubungan itu, batasan dalam penterjemahan terutamanya dalam penterjemahan budaya mencetuskan isu kebolehterjemahan. Bahasa Cina–Bahas ...

Read More


Biomas dan Biokomposit: Potensi dan Masa Depan Teknologi Hijau di Malaysia

by Abdul Khalil Shawkataly

"Di Malaysia, industri pembuatan ialah penyumbang utama ekonomi negara kerana pendapatan Keluaran Negara Kasar Domestik (GDP) meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh eksport yang tinggi ...

Read More


Budaya Usahawan Berjaya

by Buerah Tunggak, Hussin Salamon

Bidang keusahawanan dan perniagaan merupakan satu bidang yang dipandang mulia oleh ajaran Islam. Di samping ianya merupakan satu bentuk ibadah kepada Tuhan, bidang ini juga turut menjanjikan pulangan ...

Read More


Cabaran Penyelidikan dan Pendidikan dalam Era Digital

by Faridah Abdul Rashid

"Penyelidikan dijalankan atas dua sebab, iaitu keperluan dan pengetahuan. Amerika Syarikat (AS) tergolong sebagai dunia pertama dan penyelidikannya berpaksikan keperluan ketenteraan dan jutaan dolar A ...

Read More


Carta-carta Kawalan Kualiti Berstatistik dalam Penambahbaikan Kualiti

by Michael Khoo Boon Chong

"Kawalan Kualiti Berstatistik (Statistical Quality Control – SQC) dan aplikasi statistik dalam penambahbaikan kualiti mempunyai sejarah yang lama. Walter A. Shewhart daripada “Bell Telephone Labor ...

Read More


CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY

by Roslan Kulop, Amir Khan Suwandi, Ismail Yusof

This compilation of technical papers is aim to encourage participation among diploma of civil engineering students under the guidance of their respective supervisors to write articles pertaining to th ...

Read More


of 13 pages