Kategori : Akademik Am

daripada 8 laman

Akal Budi Adikarya: Sulalat al-Salatin

oleh Muhammad Haji Salleh

Sulalat al-Salatin ialah sebuah karya paling canggih, pintar dan penting dalam seluruh khazanah sastera Melayu. Bahasanya dianggap misali dan halus serta memperlihatkan genius dan pemikiran pengarangn ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Apakah yang Anda Perlu Tahu Tentang Ubat Generik

oleh Mohamed Azmi Ahmad Hassali, Jayabalan Thambyappa, Asrul Akmal Shafie

Dalam era kos penjagaan kesihatan yang semakin meningkat, adalah penting pengguna mendapatkan ubat-ubatan dengan kos berpatutan demi mengurangkan perbelanjaan untuk penjagaan kesihatan. Walau bagaiman ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


ASAS SELAM SKUBA

oleh Sapiee Jamel

Buku ini ditulis dengan harapan dapat memberi penerangan secara terperinci mengenai sukan selam Skuba. Memiliki lesen menyelam Skuba memberi peluang kepada penyelam untuk menikmati keindahan dasar lau ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Asas Terjemahan dan Interpretasi

oleh Haslins Haroon & Hasuria Che UMar

Buku yang dihasilkan untuk bacaan dan rujukan pelajar penterjemahan dan interpretasi di universiti serta masyarakat umum yang berminat dalam bidang ini membincangkan perkara-perkara asas dalam bidang ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Bahan Komposit Polimer: Gentian Kenaf sebagai Pemangkin Kelestarian Teknologi Komposit Mesra Alam

oleh Hazizan Md Akil

"Komposit polimer diperkuat gentian (FRPC) mempunyai kelebihan berbanding bahan logam di persekitaran yang mengkakis disebabkan sifat rintangan kakisan yang tinggi terhadap ejen-ejen kakisan sepe ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Bahan Semikonduktor III-Nitrida: Aplikasi bagi Peranti Optoelektronik dan Elektronik

oleh Zainuriah Hassan

"Peningkatan aktiviti penyelidikan dalam bidang bahan semikonduktor yang berjurang jalur lebar kebelakangan ini adalah disebabkan oleh keperluan untuk peranti elektronik yang mampu beroperasi pada kua ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Bahasa Cina-Bahasa Melayu: Kebolehterjemahan Budaya

oleh Goh Sang Seong

Bahasa yang berbeza menggambarkan weltanschauung yang berbeza. Sehubungan itu, batasan dalam penterjemahan terutamanya dalam penterjemahan budaya mencetuskan isu kebolehterjemahan. Bahasa Cina–Bahas ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Biomas dan Biokomposit: Potensi dan Masa Depan Teknologi Hijau di Malaysia

oleh Abdul Khalil Shawkataly

"Di Malaysia, industri pembuatan ialah penyumbang utama ekonomi negara kerana pendapatan Keluaran Negara Kasar Domestik (GDP) meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh eksport yang tinggi ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


daripada 8 laman