REKA CIPTA DAN KOMPETENSI INDIVIDU DALAM PENDIDIKAN VOKASIONAL

by Mimi Mohaffyza Mohamad, Syamhanim Ismail, Muhamad Hafizudin Kassim

Buku ini merupakan pengenalan kepada reka cipta, inovasi dan juga kompetensi dalam pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan pelajar yang berkompetensi dari segi kemahiran dan pengetahuan. Bu ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Saput Nipis: Sains, Teknologi dan Kejuruteraan untuk Mengatasi Krisis Tenaga

by Cheong Kuan Yew

Perkembangan industri, pertumbuhan populasi dunia dan perubahan gaya hidup manusia telah mengakibatkan peningkatan penggunaan tenaga yang mendadak terutamanya tenaga elektrik yang lazimnya dijanakan d ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Satu Hari Satu Hikmah: Mutiara Hikmah Berteraskan Wawasan Al-Quran dan Sunah

by Muhammad Widus Sempo

Buku ini mengandungi mutiara hikmah kehidupan yang terlintas di dalam minda penulis. Ada masanya hikmah merupakan inti pati kandungan kumpulan ayat tertentu. Kadangkala hikmah tercetus selepas menyamp ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Sedimen Sungai : Warisan Dari Gunung

by Wan Ruslan Ismail

"Sedimen ialah sebarang bahan, sama ada dalam bentuk partikel atau terlarut, yang terhasil akibat proses luluhawa pada batu batan di atas benua yang kemudiannya dipindahkan oleh agen pengangkutan sepe ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Semantik dan Akal Budi Melayu

by Norhashimah Jalaluddin

Masyarakat Melayu memahami bahasa bukan sahaja setakat urutan perkataan yang boleh memberi makna. Bahasa pada masyarakat Melayu bermaksud lebih daripada itu, bahasa sebagai paparan tingkah laku dan ji ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Setaman Pantun Lestari

by Md Salleh Yaapar

"Buku ini ialah sebuah koleksi pantun yang ""berwarna-warni': Ia memperlihatkan usaha-usaha pelestarian alam dan kehidupan dalam bidang-bidang ilmiah dan dalam pelaksanaan fungsi pusat-pusat pengajian ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Siri Permata Insan - Kaedah Pengajaran Bahasa Arab untuk Kanak-kanak Pintar

by Asma Abdul Rahman & Maimun Aqsha Lubis

Mencari pendekatan yang sesuai dan kaedah yang berkesan untuk tujuan pemahaman ketika mempelajari sesuatu bahasa bukanlah mudah. Komitmen yang jitu amat diperlukan untuk mengkaji, memahami, mendalami ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Siri Permata Insan - Pendidikan Kanak-kanak dalam Islam

by Noor Azizi Ismail & Syamsul Bahri Andi Galigo

Pendidikan memainkan peranan utama untuk mengubah manusia daripada kehidupan yang penuh kesusahan kepada kehidupan yang penuh dengan kesenangan.  Pendidikan juga mampu mengubah masyarakat yang jahil ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.