Siri Permata Insan - Kecerdasan dan Kaedah Peningkatannya Vol. 7

by Salhah Abdullah & Amin Al Haadi Shafie

Buku ini memperkenalkan konsep kecerdasan dan jenis-jenis kecerdasan serta panduan untuk meningkatkannya. Turut dibincangkan perkara berkaitan IQ dan panduan meningkatkan kecerdasan serta disusuli den ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Siri Permata Insan – Keluarga Rabbani Amalan Didikan Ibu Bapa Islam Vol.1

by Zulkiplie Abd Ghani

This book reveals the values ​​that should be incorporated in a family according to Islamic teachings. In other words, this book will briefly describe the educational practices of parents of Isla ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Siri Permata Insan: Siri Permata Insan: Mengenali Makanan Dalam al-Quran

by Mohamed Akhiruddin Ibrahim & Azlina Mohamed Nor

Mengangkat al-Quran sebagai mukjizat agung, sumber ilmu pengetahuan yang menjadi panduan dan rujukan utama manusia dalam kehidupan. Buku ini mendedahkan pelbagai fakta sains mengenai makanan yang dis ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Siri Permata Insan: Siri Permata Insan: The Universe in the Holy Quran

by Mohamed Akhiruddin Ibrahim & Azlina Mohamed Nor

Animals were created by Allah with different characteristics and purposes. Obviously, what differentiates us from animals is the fact that we were gifted with aql. However, it cannot be denied that ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Skandal Perakaunan dan Kegagalan Tadbir Urus Korporat

by Fauziah Md. Taib

"Konsep persyarikatan moden diperkenalkan untuk meningkatkan prestasi firma. Manakala pengurus profesional pula digaji bagi menguruskan firma agar lebih cekap dan mantap untuk mencapai matlamat penub ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Sport For All In Malaysia

by Selina Khoo

His book explores initiatives by the Malaysian government in the practice of Sport for All from its inception in the country until the present. Background information of the sport scene including the ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Teknik Berkesan Mendidik Anak

by

Buku ini dapat memberikan pedoman kepada ibu bapa untuk mengasuh dan mendidik anak, khususnya dalam pembentukan tingkah laku dan jati diri mereka. Mendidik anak merupakan tanggungjawab dan amanah yang ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan

by Nurkhamimi Zainuddin, Noorhayati Hashim & Normazla Ahmad Mahir

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.